ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ: H INTER ALIA ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

“Η υπόθεση των υποκλοπών τραυματίζει την καρδιά του πολιτεύματος” Read More ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ: H INTER ALIA ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Read more →

International Conference: The Policies of (Un)welcome, June 15-16, Vilnius

marina_tomara

Three key events – the 2015-16 ‘Mediterranean crisis’, the wave of undocumented migrants from Belarus and the reception of people fleeing Ukraine after the invasion of Russian troops – are valuable in understanding and interpreting EU migration policy and its evolution. Read More International Conference: The Policies of (Un)welcome, June 15-16, Vilnius

Read more →

Community, Architecture, Mobility, Participation | Training and Exhibition, 10-17 April, Athens

Inter Alia, in partnership with Sirius Training, organised a professional development course led by Architecture of Rapid Change and Scarce Resources (ARCSR). ARCSR is a studio based, teaching and research area within the practice and academic discipline of architecture. Staff and research students from disciplines across the School of Art, Architecture and Design along with Inter Alia staff, collaborators…

Read more →

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close