Βάση στην Πρόσβαση. Προτάσεις πολιτών για την ισότιμη συμμετοχή των αναπήρων στην πράξη.

ut2mp

Αποτέλεσμα διαβούλευσης ένα ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια των παραστάσεων νομοθετικού θεάτρου «Βάση στην Πρόσβαση», προτάσεις για την ισότιμη συμμετοχή των αναπήρων στην πράξη. Read More Βάση στην Πρόσβαση. Προτάσεις πολιτών για την ισότιμη συμμετοχή των αναπήρων στην πράξη.

Read more →

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close