ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Οι θέσεις μας