Οι θέσεις μας

Σκοπός

Η Inter Alia δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της συνηγορίας (advocacy), της νεανικής απασχόλησης και του πολιτισμού με στόχο την:

  • Προώθηση και ενίσχυση της δράσης των πολιτών και της διασύνδεσης και της αποτελεσματικότητας της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τον επηρεασμό της λήψης αποφάσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο.
  • Ενδυνάμωση της νεολαίας και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της κατάρτισης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής (civic and social participation).
  • Αντιμετώπιση των διαπροσωπικών και διαομαδικών στερεοτύπων και ενίσχυση της διαπολιτισμικής κατανόησης εντός και εκτός των ορίων της Ευρώπης ως μέσο για την ειρήνη και την ευημερία.

Όραμα

Η Inter Alia είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί και υποστηρίζει την κοινωνική και πολιτική δράση συνδράμοντας στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας πολιτών συμπεριληπτικής και συμμετοχικής. Υποστηρίζει το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Πολιτικής Ένωσης και, ταυτόχρονα, στέκεται επικριτικά ενάντια στη γραφειοκρατικοποίηση της ΕΕ, την αποσύνδεση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων από τους πολίτες της, τη συγκεντρωτική λήψη αποφάσεων, την αυτοαναφορικότητα της ΕΕ και την πολιτική πλύσης χεριών. Η Inter Alia επιδιώκει το άνοιγμα, τη συμπερίληψη, τον σεβασμό, την ανεκτικότητα, την ισότητα, την εξωστρέφεια, τη διαφορετικότητα και τη διασύνδεση. Πιστεύουμε ότι η βιώσιμη οικοδόμηση μιας τέτοιας Ευρώπης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες των πολιτών πρέπει να πιέσουν και να διεκδικήσουν τη μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή τους στις κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες.

Η Inter Alia οραματίζεται ένα μέλλον όπου οι πολίτες θα βρίσκονται στη θέση του οδηγού, χαράσσοντας τις εξελίξεις. Σε έναν κόσμο ξέφρενων ρυθμών, συνεχούς ροής πληροφοριών και αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων, οι άνθρωποι χρειάζεται όχι μόνο να αναπτύξουν και να συνθέσουν ποικίλες δεξιότητες και εργαλεία, αλλά και να ηγηθούν των πρωτοβουλιών στον κοινωνικό, πολιτικό και επαγγελματικό τομέα. Η Inter Alia, πιστεύοντας στη δημιουργική δύναμη των ενεργών πολιτών, εμπλέκεται μαζί τους σε μια σχέση αμοιβαίας μάθησης και κοινού οφέλους.

Η Inter Alia θεωρεί την επέκταση, την αναζωογόνηση και την ενίσχυση της δράσης των πολιτών, καθώς και τη συμμετοχή κοινωνικών ομάδων που είναι αντιμέτωπες με στερεότυπα και κοινωνικό στίγμα απαραίτητα στάδια για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη δεν μπορεί να εξελιχθεί με τρόπο βιώσιμο, όταν είναι φοβική και αμυντική προς το παγκόσμιο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η Ευρώπη δεν μπορεί να εξελιχθεί με τρόπο βιώσιμο, όταν είναι φοβική και αμυντική προς το παγκόσμιο κοινωνικό γίγνεσθαι. Οι πολίτες μπορούν να ενδυναμωθούν στρέφοντας την προσοχή τους προς το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Εξάλλου, υπάρχει γνώση για την Ευρώπη, που μένει περιορισμένη στα όριά της;

Ιστορία

Η Inter Alia ξεκίνησε ως μια ομάδα τριών ανθρώπων με κοινές ιδέες και ανησυχίες, οι οποίοι εξειδικεύονται στις πολιτικές και οικονομικές επιστήμες. Η Inter Alia ξεκίνησε ως μια ομάδα τριών ανθρώπων με κοινές ιδέες και ανησυχίες, οι οποίοι εξειδικεύονται στις πολιτικές και οικονομικές επιστήμες. Στόχος της ήταν να δημιουργήσει ένα χώρο για τους πολίτες και τις κοινότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες και να αναπτύξουν αποτελεσματική πολιτική δράση σε μια διάφορα πεδία. Η πρωτοβουλία ανταποκρίθηκε στα κενά που εντοπίστηκαν στον αστικό χώρο – τη βάση μιας ανοιχτής και δημοκρατικής κοινωνίας – από τα τρία ιδρυτικά μέλη τα οποία είχαν εργαστεί ως εθελοντές, ασκούμενοι και pro bono ερευνητές για διάφορους οργανισμούς και think tanks. Στα πρώτα της βήματα, η Inter Alia υποστηρίχθηκε από φίλους, συναδέλφους και πολλούς άλλους που ενθουσιάστηκαν με την προοπτική αυτής της νέας πρωτοβουλίας και ως εκ τούτου βοήθησαν τους ιδρυτές με νομικές και οικονομικές συμβουλές και κάνοντας προτάσεις για τη δομή και τη θέση της πρωτοβουλίας

Το όνομα του οργανισμού, «Inter Alia», σημαίνει «μεταξύ άλλων» στα λατινικά. Βασισμένη σε μια φιλοσοφία συνεργασίας και αμοιβαιότητας, η «Inter Alia» εργάζεται για την προώθηση της πολιτικής εκπαίδευσης, του κοινωνικού μετασχηματισμού και της συλλογικής δράσης. Εκφράζει την πρόθεση να σταθεί πρόθυμα και με ενθουσιασμό μεταξύ άλλων, να συν-δημιουργήσει, να δώσει χώρο, να στηρίξει την κοινή πρόοδο και να προωθήσει τη συλλογική νοημοσύνη.

Το σύμβολο και το λογότυπο της Inter Alia είναι η αγκινάρα, ένας μεσογειακός καρπός που συμβολίζει τη γονιμότητα. Στην περίπτωση της Inter Alia αντιπροσωπεύει τη γονιμότητα των ιδεών. Έχει σκληρά στρώματα φύλλων και τρυφερή καρδιά. Τοποθετημένο στο πλαίσιο της πολιτικής αγωγής, του κοινωνικού μετασχηματισμού και της συλλογικής δράσης, αυτό το σύμβολο μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Σας προσκαλούμε να βρείτε και να επιλέξετε αυτόν που προτιμάτε.

Στα πρώτα του βήματα ο οργανισμός ήταν μια αυτοχρηματοδοτούμενη πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε στη σκιά μιας βαθύτερης, πολύπλευρης κρίσης. Στόχος ήταν να δημιουργηθούν χώροι για τους πολίτες και τις κοινότητες σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επέτρεπαν την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών, καθώς και την ανάπτυξη μετασχηματιστικής δράσης των πολιτών.

Το έργο της Ιnter Alia υλοποιείται μέσα από τρία πεδία: α. Κριτική και Διερευνητική Μάθηση (Roots School of Critical and Explorative Learning) β. Συλλογική Παρέμβαση (Heart Civic Intervention Point) και γ. Ανάπτυξη ιδεών και δράσεων μέσα από διάφορες μορφές τέχνης και εκφράσεις πολιτισμού (Bloom Space for Arts and Culture). Κάτω από αυτούς τους πυλώνες υπάγονται οι δραστηριότητες του φορέα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις στρατηγικές που αναπτύσσονται στους άξονες Πολιτισμός & Τέχνες, Εκπαίδευση, Νεολαία και Πολιτική Συμμετοχή.

Ο οργανισμός υποστηρίζεται και καθοδηγείται από δύο συμβουλευτικά σώματα: τη Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board) που αποτελείται από διανοούμενους, καλλιτέχνες και ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο και το Συμβούλιο Μελών (Council of Members) που απαρτίζεται από άτομα που επιθυμούν να ενισχύσουν τις σχέσεις με τον οργανισμό στη βάση μιας αμοιβαίας δέσμευσης.

Οι αρχές λειτουργίας της Inter Alia

Προωθούμε τις αρχές μας μέσα από δραστηριότητες όπως:

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Για να το δείτε αποδεχτείτε τη χρήση cookies στο banner.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείς το site, αποδέχεσαι τη χρήση cookies. περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close