Ημέρα Συλλογής Outcast Europe @ Σύλλογος Ποντίων Ταύρου: η ιστορία μιας γειτονιάς μέσω αντικειμένων

Ημέρα συλλογής Outcast Europe στον Σύλλογο Ποντίων Ταύρου (14 Μαΐου 2023)

Στις 14 Μαΐου, το Outcast Europe, μαζί με το Αλληλέγγυο Σχολείο Πρωτοβουλίας Κατοίκων Ταύρου, την Πρωτοβουλία Κατοίκων Ταύρου για την Αλληλεγγύη και τον Σύλλογο Ποντίων Ταύρου, συνδιοργάνωσαν μια ημέρα συλλογής με κατοίκους της γειτονιάς, πολλοί και πολλές εκ των οποίων καθηγητές/ριες και μαθητές/ριες του σχολείου, αλλά και μέλη του Συλλόγου. Οι ντόπιες και οι ντόπιοι συναντήθηκαν σε ένα κοινοτικό και οικογενειακό πλαίσιο, στο φιλόξενο χώρο του Συλλόγου Ποντίων Ταύρου, πολλές και πολλοί φέρνοντας αντικείμενα και ιστορίες μετακίνησης, και άλλες και άλλοι ερχόμενες/οι για να ακούσουν.

Συλλογικές συζητήσεις άνοιξαν για την ιστορία μετακίνησης του κάθε ατόμου, για τις μεταιχμιακές καταστάσεις ύπαρξης, για την απώλεια των σταθερών στη ζωή, για το να είναι κανείς ανεπιθύμητος στον τόπο του και για το να βρίσκει ή να δημιουργεί κοινότητες αλλού. Αντικείμενα που έχουν ταξιδέψει από τη Μικρά Ασία, τη Ρουμανία, την Κίνα, την Αίγυπτο, τη Γεωργία, τη Ρωσία και άλλες περιοχές εντός Ελλάδας, ήρθαν στο προσκήνιο και οι ιδιοκτήτες τους αφηγήθηκαν τις ιστορίες τους. Ανάμεσα στις διαφορετικές ιστορίες και τα διαφορετικά πλαίσια, προέκυψαν ένα κοινό αφήγημα και ένας κοινός προορισμός: αυτός της γειτονιάς του Ταύρου και της κοινότητας που έχουν δημιουργήσει οι κάτοικοι, με βάση όχι μόνο τους χώρους που μοιράζονται, αλλά και τα κοινά σημεία των διαδρομών μέσω των οποίων έφτασαν στον Ταύρο.

Τα αντικείμενα και οι ιστορίες που συλλέχθηκαν κατά την ημέρα συλλογής στη Μεσοποταμία θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Outcast Europe.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Outcast Europe και για να μείνετε ενημερωμένοι για τις δράσεις του, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Χαρά Παπαδάτου (papadatou@interaliaproject.com) ή με τον Νίκο Παπακώστα (papakostas@interaliaproject.com), να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και να ακολουθήσετε τις σελίδες σε Facebook και Instagram.