Παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης Erasmus+ και European Solidarity Corps – Μέλος δικτύου πολλαπλασιαστών Eurodesk

Αυτή η σελίδα δεν είναι μεταφρασμένη προς το παρόν.

Η Inter Alia είναι πλέον επίσημα οργανισμός-πολλαπλασιαστής στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Πολλαπλασιαστών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurodesk στην Ελλάδα.

Ως οργανισμός-πολλαπλασιαστής, προσφέρουμε αφιλοκερδώς εξατομικευμένη πληροφόρηση προς τα ενδιαφερόμενα άτομα που:

Tί σημαίνει αυτό για εσάς;

  • φοιτούν στη Β’-βάθμια, Γ’-Βάθμια, γενική και τεχνική εκπαίδευση, με λιγότερες ευκαιρίες κ.ά.
  • εργάζονται με/για νέα άτομα (youth workers), στο πλαίσιο της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, ευρωπαϊκών πολιτικών, συμβουλευτικής και υποστήριξης νέων (mentors), συντονισμού εκπαιδεύσεων, ευκαιριών κινητικότητας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας
  • αναλαμβάνουν αρχηγοί ομάδων (group leaders)
  • είναι εκπαιδευτικοί τυπικής εκπαίδευσης και δείχνουν ενδιαφέρον για τη μη τυπική και την άτυπη εκπαίδευση
  • είναι κοινωνικοί λειτουργοί
  • είναι φροντίστριες/φροντιστές
  • διαχειρίζονται και συντονίζουν προγράμματα στον τομέα της νεολαίας (project managers)

Τί σημαίνει αυτό για εμάς;

Ως μέλος του δικτύου, μπορούμε να σας πληροφορήσουμε πώς να αυξήσετε την ποιότητα του εκαπιδευτικού έργου σας και πώς να δημιουργήσετε νέες ευκαιρίες κινητικότητας.

Έτσι, εντός του δικτύου Eurodesk υποστηρίζουμε την παροχή ευρωπαϊκής πληροφόρησης και της βασικής συμβουλευτικής στους νέους, την πρόσβαση στα προγράμματα Erasmus+ και European Solidarity Corps.

Τί σημαίνει αυτό για τα προγράμματα;

Με τη συμμετοχή της Inter Alia, αλλά και άλλων οργανισμών, στο δίκτυο Eurodesk, εξασφαλίζεται η επαφή της πληροφόρησης και δράσης της κοινωνίας των πολιτών στο ίδιο σημείο. Έτσι, μελλοντικοί ωφελούμενοι λαμβάνουν σφαιρική ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα Erasmus+ και European Solidarity Corps.

Το δίκτυο αυτό σχηματίστηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα «Νεολαία», στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Η ελληνική ομάδα Eurodesk είναι μέλος του ευρύτερου ευρωπαϊκού δικτύου με εθνικούς εκπρόσωπους σε 36 Ευρωπαϊκές Χώρες, με 38 Εθνικά κέντρα συνολικά και πάνω από 1.600 τοπικούς εκπροσώπους.

Επικοινωνήστε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

FB:@interaliaproject
Instagram: interaliango
Twitter:@interaliaprj
info@interaliaproject.com

τηλ.: +30 2155451174