Εργαστήριο στο Μουσείο – 18 Μαρτίου @Μουσείο Κοσμήματος Ηλίας Λαλαούνης

Using technology for inclusive educational activities in the museum context

Inter Alia, in cooperation with UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia, organizes the Workshop: Using Technology for Inclusive Educational Activities in the Museum Context, which will take place at the Ilias Lalaounis Jewelry Museum, on March 18th, 2023

The workshop is organized in the framework of the project Inclusive Memory: Inclusive Museums for Wellbeing and Health Through the Creation of a New Shared Memory. Based on the link Art-Health-Wellbeing, the project aims (a) to create new teaching methodologies and learning pathways with the use of new and emerging digital tools, and (b) help (future) museum professionals, social care givers, school teachers, and healthcare personnel cultivate the competences needed for promoting health, wellbeing, and social inclusion in the museum setting. 

Συμμετοχή

Το εργαστήριο απευθύνεται σε:

  • (Επαγγελματίες μουσείων,
  • Παρόχους φροντίδας,
  • (Εκπαιδευτικούς,
  • (Μελλοντικούς) Υγειονομικό προσωπικό,

Γλώσσα εργασίας

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά.

Κόστος συμμετοχής

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Πρόγραμμα

10:00 – 10:15 Εγγραφές
10:15 – 10:30Welcome note
Revekka Kefalea, Amerissa Giannouli – Inter Alia
10:30 – 10:45Introduction to the Inclusive Memory project 
Revekka Kefalea – Inter Alia  
10:45 – 11:15Presentation 
Technological applications to cultural heritage for promoting health and wellbeing
Revekka Kefalea – Inter Alia 
11:15 – 12:30 Workshop
Using technology for inclusive educational activities in the museum context context
Amerissa Giannouli – Inter Alia 
12:30 – 13:00 Διάλειμμα – Δικτύωση
13:00 – 14:00 Guided tour at the Ilias Lalaounis Jewelry Museum
Byron Vafiadis – Ilias Lalaounis Jewelry Museum

Χώρος διεξαγωγής

The workshop will take place at the Ilias Lalaounis Jewelry Museum, Kallisperi 12, 11742, Athens, Greece (map).

Application form

The application form is closed.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

The Inclusive Memory project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union.