Αφηγησεις για το μελλον

Διάρκεια προγράμματος: 1 Φεβρουαρίου 2021 – 31 Ιανουαρίου 2023

Ομάδες – στόχοι: Σύμβουλοι νέων και νέα άτομα (18-30 χρονών). Προτεραιότητα δίνεται στα νέα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και ευπαθή κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο.

Σύνοψη: Το πρόγραμμα εισάγει την έννοια του «Futures Literacy», που αναπτύσσεται από το 2012 από την UNESCO, επιδιώκοντας να μελετήσει «τα πλαίσια που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να κατανοήσουν το αύριο». Σύμφωνα με την UNESCO, «Το Futures Literacy είναι μια καθολικά προσβάσιμη δεξιότητα που βασίζεται στην έμφυτη ανθρώπινη ικανότητα να φαντάζεται το μέλλον και προσφέρει μια ξεκάθαρη, που μπορεί να δοκιμαστεί επί τόπου, λύση για τη φτώχεια της φαντασίας».

“Ο γραμματισμός σχετικά με το μέλλον μας διευκολύνει να συνειδητοποιήσουμε τις πηγές των ελπίδων και των φόβων μας και βελτιώνει την ικανότητά μας να αξιοποιούμε τη δύναμη των εικόνων του μέλλοντος, ώστε να μπορούμε να εκτιμήσουμε πληρέστερα την ποικιλομορφία τόσο του κόσμου γύρω μας όσο και των επιλογών που κάνουμε.” – Nicklas Larsen, Jeanette Kæseler Mortensen & Riel Miller «Τι είναι το Futures Literacy και γιατί είναι σημαντικό;

Το Future Narratives χρησιμοποιεί τις αφηγήσεις ιστοριών ως εργαλείο για να ενεργοποιήσει την ικανότητα να σκέφτεσαι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και να αναγνωρίζεις διαφορετικές προσεγγίσεις για αυτά και την ερμηνεία τους, ενισχύοντας έτσι την κατανόηση της δύναμης του πολιτισμού, των ιστοριών και των οραμάτων για ένα καλύτερο μέλλον.

«Οι ιστορίες έχουν μια μεταμορφωτική δύναμη που μας επιτρέπουν να δούμε τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα τον βλέπαμε αν τον αντιμετωπίσουμε μόνα μας. Οι ιστορίες είναι ένα σημείο εισόδου για την κατανόηση μιας διαφορετικής εμπειρίας του κόσμου». – Η Clare Patey του Μουσείου Empathy

(Empathy Μουσείο)

Αυτή η οπτική μας δίνει όχι μόνο τα εργαλεία για να δουλέψουμε πάνω σε ένα όραμα για τον εαυτό μας και για την κοινότητά μας, αλλά μας βοηθά επίσης να αναπτύξουμε βασικές ικανότητες όπως η πολιτισμική κατανόηση, η κριτική σκέψη, ο γραμματισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επικοινωνία και η ενεργός συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική ζωή.

Συντονιστής: Traces&Dreams (Sweden)

Συνεργάτες: Euro Project Lab (Ιταλία), Andalucía Acoge (Ισπανία), Inter Alia (Ελλάδα), Machart (Γερμανία), Möjligheternas Plats (Σουηδία)

Γενικοί Στόχοι

 • To support capacity building for youth workers in the use of narrative and future literacy in order to empower young people; 
 • To promote the importance of young people’s awareness in common values, civic engagement and participation, fostering their empowerment; 
 • To promote dialogue, mutual understanding and cooperation between young Europeans through concepts of individual and collective storytelling and future literacy.

Συγκεκριμένοι Στόχοι

 • To provide youth workers with tools that promote young people’s key competences and active participation in civic and social life thanks to future literacy; 
 • To enhance young people’s key competences, with a particular focus on literacy; personal, social and learning to learn; digital; citizenship; cultural awareness and expression;
 • To engage, connect, empower young people thanks to future literacy, enabling their voice and their vision to reach out to policy-makers, public administrations, civil society and other young people all over Europe. 
 • To provide the organisations with innovative methodologies produced by Future Narratives for the implementation of their future activities.
 • Stakeholders outside the partnership will have the possibility to implement a complete and integrated pathway on narrative and storytelling as means of youth empowerment, structured on the basis of common guidelines. 

Δραστηριότητες

 • A series of online training sessions for youth workers on the concepts and practice of narrative and future literacy (Webinars, April – June 2021)
 • Future Narratives digital platform
 • A recruitment and introductory laboratory of 8 young people.
 • Future Narratives 5-days blended workshops in Spain (September 2021), Greece (February 2022) and Germany (August 2022) for young people to become educated and experiment on future literacy and narratives at personal societal level.
 • Future Narratives Laboratories in each country for the innovative use of narrative and storytelling in the empowerment of young people, forming a learning journey for young people and youth workers throughout the project.
 • ‘Narratives for Change’ Multiplier Events in each country
 • Preparatory laboratory (November 2022) & 5 days workshop in Sweden (January 2023) focused on the preparation for the final Transnational Workshop and Exhibition in Sweden.
 • An exhibition presented in Sweden and on the digital platform to disseminate the overall results of the project, led by the young people themselves.

Κανάλια Επικοινωνίας

Στην ψηφιακή πλατφόρμα Future Narratives μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το έργο, πηγές και ένα μπλόγκ. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει έναν ιδιωτικό χώρο που επιτρέπει στα νέα άτομα να συναντηθούν, να μοιραστούν τις ιστορίες τους και να παρουσιάσουν τις δημιουργίες που έγιναν μέσω των διακρατικών εργαστηρίων και των τοπικών εργαστηρίων Future Narratives.

Website | Facebook | Twitter | Instagram

Το Future Narratives είναι μια στρατηγική συνεργασία που υποστηρίζει την καινοτομία στον τομέα της νεολαίας (Project No: 2020-3-SE02-KA205-003019).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Αμέρισσα (giannouli@interaliaproject.com) ή την Boyka (boneva@interaliaproject.com) .