Σχεδιάζοντας το Μέλλον της Ευρώπης

Αν είσαι 18-35 ετών και σε προβληματίζει το περιεχόμενο των εννοιών «Ευρώπη» και «Ευρωπαίος» στη σύγχρονη εποχή, έχουμε κάτι για σένα! 

Στηρίζοντας τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η Inter Alia διοργανώνει το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχεδιάζοντας το Μέλλον της Ευρώπης». Επιχειρούμε μία εμπειρική – συλλογική και ατομική – αναζήτηση της ιδέας της Ευρώπης. Συζητάμε την επιρροή της Ένωσης στην κατανόηση του παρελθόντος και στην αντίληψη του παρόντος και επεξεργαζόμαστε τρόπους και εργαλεία για να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός κοινού Ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μια ευκαιρία για συζήτηση και τοποθέτηση σε σχέση με τις προκλήσεις της Ευρώπης και τις προτεραιότητές της. Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος του ευρωπαϊκού σχεδίου. Σύμφωνα με την κοινή τους δήλωση, οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκαν «να ακούσουν τους Ευρωπαίους και να παρακολουθήσουν τις συστάσεις της Διάσκεψης, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων τους και των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που κατοχυρώνονται στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες». 

Τα άτομα που θα λάβουν μέρος σε μια σειρά εκπαιδευτικών συναντήσεων με σκοπό τον σχεδιασμό προτάσεων για το Μέλλον της Ευρώπης. Οι προτάσεις θα συνδέονται με τις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος:

 • Νέοι και Δημοκρατία
 • Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
 • Εκπαίδευση και τεχνολογία 
 • Ανθρώπινα δικαιώματα 
 • Τέχνη και πολιτισμός 

Θα πραγματοποιηθούν 4 διαδικτυακές συναντήσεις διάρκειας 2.30 ωρών η κάθε μία και 1 υβριδική ανοικτή εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων στα ενδιαφερόμενα μέρη (πολίτες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς). 

Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναντήσεων:

Πρώτη συνάντηση (20 Οκτώβρη 2021, 18.00-20.30)

Τα άτομα γνωρίζονται και ενημερώνονται για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Γίνεται συζήτηση σε ομάδες με τη μέθοδο World Cafe σε σχέση με τις πέντε βασικές θεματικές του προγράμματος. Θα δοθεί ψηφιακό υλικό σε σχέση με τα βασικά στοιχεία λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιεχόμενο σχετικό με τις θεματικές του προγράμματος. 

Περιγραφή:

 • Καλωσόρισμα και παρουσίαση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης από τον Καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας, Γιώργο Παγουλάτο* 
 • Γνωριμία των ατόμων που συμμετέχουν
 • Διαδικτυακή επίσκεψη σε τραπέζια γνώσης και συζήτησης
 • Επιλογή θεματικών ομάδων

Δεύτερη συνάντηση (21 Οκτώβρη 2021, 18.00-20.30)

Τα άτομα ανά ομάδες προσπαθούν να αναγνωρίσουν χαρακτηριστικά στοιχεία του παρελθόντος, πριν την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρίσκουν στοιχεία που συνδέονται με τις θεματικές του προγράμματος (για τους θεσμούς, τις αξίες, τον ρόλο και την κοινωνική κατάσταση ομάδων ομάδων όπως νέοι, γυναίκες, κλπ, το περιβάλλον, τα ήθη και έθιμα). Θα δοθεί εργασία για το σπίτι που θα βασίζεται στη διαγενεακη επικοινωνια και την αφήγηση ιστοριών.

Περιγραφή:

 • Ομαδική συζήτηση: Πως μπορεί να ήταν η τοπική κοινωνία πριν την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ;
 • Ομαδική δραστηριότητα
 • Ατομική εργασία για το σπίτι

Τρίτη συνάντηση (26 Οκτώβρη 2021, 18.00-20.30)

Τα άτομα ανά ομάδες συνδέουν τη ζωή τους με την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Αναφέρονται στις επιρροές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην καθημερινότητά τους και στις πιθανές αλλαγές που έχουν γίνει σε σχέση με τις θεματικές του εκπαιδευτικού προγράμματος. Θα δοθεί δημιουργική εργασία για το σπίτι.

Περιγραφή:

 • Συζήτηση σε σχέση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης εργασίας για το σπίτι.
 • Ομαδική συζήτηση: Πως έχει αλλάξει η ζωή μετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ;
 • Ατομική εργασία για το σπίτι

Τέταρτη συνάντηση (1 Νοέμβρη 2021, 18.00-20.30)

Τα άτομα ανά ομάδες σχεδιάζουν το ιδανικό τους μέλλον και κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για να επιτευχθεί αυτό το μέλλον. Οι προτάσεις μπορεί να αφορούν κάποια αλλαγή ή και διατήρηση της παρούσας κατάστασης ανά θεματική προτεραιότητα. 

Περιγραφή:

 • Πως περιμένετε να είναι το μέλλον το 2050 σε σχέση με τον τομέα ενδιαφέροντος
 • Πως θα επιθυμούσατε να είναι το μέλλον το 2050 σε σχέση με τον τομέα ενδιαφέροντος
 • Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται να αλλάξει / να βελτιωθεί / να διατηρηθεί για να φτάσουμε στο ιδανικό μας μέλλον.
 • Ομαδική εργασία για το σπίτι: Προετοιμασία για την ανοικτή εκδήλωση/Παρουσιάσεις.

Ανοικτή εκδήλωση (Δεκέμβριος 2021)

Οι προτάσεις θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν από ένα σύνολο ενδιαφερόμενων μελών, μεταξύ των οποίων θα είναι εκπρόσωποι από φορείς άσκησης πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, και φορείς της κοινωνίας πολιτών. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα κατατεθούν στην ειδική πλατφόρμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (https://futureu.europa.eu/?locale=el). 

Τα άτομα που θα συμμετέχουν θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν

*Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επισκέπτης Καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης, Bruges, Βέλγιο. Είναι Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Policy Centre (EPC) στις Βρυξέλλες, και μέλος του Advisory Board του περιοδικού Social Europe. Έχει διατελέσει Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (2010-13), Πρόεδρος της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ), και μέλος διοικητικών συμβουλίων επιστημονικών ενώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών.


  Φόρμα Συμμετοχής

  Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να δηλώσετε συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχεδιάζοντας το μέλλον της Ευρώπης»

  Ως Inter Alia, κάθε μήνα στέλνουμε ενημερωτικό δελτίο με νέα από τη δράση μας, καλέσματα για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και για εκδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Θα θέλατε να εγγραφείτε; (το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται στα Αγγλικά)*

  που εφαρμόζουμε.