Κοινή Δήλωση 303 Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Σε μια από τις μαζικότερες συλλογικές ενέργειες, όπου πάνω από 300 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) ενώνουμε τη φωνή μας, συνυπογράψαμε και αποστείλαμε στον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο κοινό υπόμνημα σχετικά με το προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και λοιπές διατάξεις», το οποίο φαίνεται να απέχει από το αίτημα των οργανώσεων…

Read more →

A Decade of Change for the Civic Movement in Greece: A Brief Account

remember_the_6th_of_december

This report briefly accounts for some of the main street movements in Greece in the past decade. It aims to raise awareness about the events, seen from a non-institutional, grassroots view-point. The materials underpinning the report and the tentative conclusions it includes, are testimonials of participants in the events, on-line literature and videos and previous research of the author…

Read more →

CSOs Active in the Field of Youth: Life beyond EU Funding

Ibeu logo

Imagining a Different Role for Youth Organisations in Europe The two latest 7-year budgets of the European Union (2014-2020, 2021-2027) have seen a significant increase to the available funding for youth projects. The difficulties of youngsters to enter “adult life” due to structural obstructions and/or crises is a main reason behind this increase. While this relatively generous funding indicates…

Read more →

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close