Youth Work Fair 2018: Συζητηση Στρογγυλης Τραπεζης

18 Απριλίου 2018, Σεράφειο, Αθήνα

“Youth Work στην Ελλάδα: Το youth work σήμερα, η στρατηγική των οργανισμών νεολαίας και ο ρόλος του youth worker μέσα σε αυτούς, το όραμα για το μέλλον”

Συμμετέχοντες: Αντώνης Αντωνίου – ΑΡΣΙΣ, Φιλάρετος Βούρκος – Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων, ΚΑΝΕ, Boyka Boneva – Inter Alia, Κωστής Γιαννίδης – Erasmus Student Network, Κώστας Διαμαντής-Μπαλάσκας – Action Synergy, Αναστασία Κούκη – Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων, Κέλυ Μανούδη – Hellenic Youth Participation, Παναγιώτης Μαμουζάκης – Solidarity Mission, Ιωάννα Παπαδοπούλου – CONNECT ATHENS

Συντονιστής: Νίκος Πασαμήτρος – Inter Alia.

Αναφορά των κύριων θεματικών και προτάσεων που επισημάνθηκαν.

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τρεις βασικές θεματικές: α. το youth work σήμερα, β. τη στρατηγική των οργανισμών νεολαίας και το ρόλο των συμβούλων νέων (youth workers) μέσα σε αυτούς και γ. το όραμα για το μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση καταρχάς ξεκίνησε από την ανάγκη να γίνει κατανοητό ποιος είναι youth worker και πώς πραγματοποιείται το youth work σήμερα. Το πρωταρχικό ερώτημα που τέθηκε ήταν το εξής: youth worker είναι αυτός που έχει σπουδάσει κάτι παρεμφερές και το κάνει επαγγελματικά μέσα από μια δομή ή είναι ο εθελοντής, ο οποίος δουλεύει με τους νέους, το κάνει με επαγγελματικό πρόσημο, δηλαδή συντονισμένα, οργανωμένα και με στόχευση;

». Περνώντας έτσι στο κύριο ζήτημα που απασχολεί τους youth workers, όπως εξήγησαν ομόφωνα οι ομιλητές της στρογγυλής τραπέζης, τέθηκε το ζήτημα ότι αν κάποιος σκεφτεί κυριολεκτικά τον όρο «επαγγελματίες youth workers», το επάγγελμα ως επάγγελμα δεν υπάρχει.

Έμφαση όμως δόθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει τεράστια εμπειρία στον χώρο καθώς youth work γίνεται στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Στο κοντινό παρελθόν, κυρίως από τους πρόσκοπους ή την Εκκλησία, ενώ σήμερα πλέον από οργανώσεις, είτε από κάποιες λίγες δομές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η αλλαγή αυτή του χτες με το σήμερα οφείλεται κυρίως στη δυναμική εξέλιξη της νεολαίας, η οποία πλέον έχει μια αποδυναμωμένη σχέση τόσο με τους προσκόπους όσο και με την εκκλησία συγκριτικά με το παρελθόν. Γι’ αυτό επισημάνθηκε ότι σήμερα, περισσότερο ακόμα από παλιότερα, υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν δομές, όπως κέντρα νέων, ή κέντρα συμβουλευτικής νέων ή κέντρα πληροφόρησης νέων, είτε και οργανώσεις οι οποίες θα μπορούν να υποστηρίξουν το συγκεκριμένο χώρο.

Η λέξη κλειδί στο πρώτο αυτό μέρος της συζήτησης ήταν η εμπειρία η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο και που μπορεί να δημιουργήσει το πλαίσιο για να δημιουργηθεί το επάγγελμα, όπως ανέφεραν πολλοί από τους ομιλητές. Στην περίπτωση της Ελλάδας ειδικά, μάλλον συμφώνησαν όλοι οι παρεβρισκόμενοι ότι η πρακτική φτιάχνει τον ορισμό. Και ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές οργανώσεις που βρίσκονται μετέωρες αναφορικά με τον μη ορισμό του youth work, παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλη εμπειρία στο πεδίο που θα μπορέσει με επιτυχία, ουσιαστικά και πλούσια, να τροφοδοτήσει στο μέλλον την επιστημολογία του Youth Work με μεθόδους και τεχνογνωσία. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του οργανισμού Action Synergy, Κωστής Διαμαντής-Μπαλάσκας, μοιράστηκε την εμπειρία του από τη συμμετοχή του σε μια ευρωπαϊκή ημερίδα στις Βρυξέλλες και εξήγησε ότι υπάρχουν μεθοδολογίες και έννοιες εμπεριστατωμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα υπάρχει και σχετικό εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Youth Work.

Επιπλέον, τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα και προβληματισμοί που σχετίζονται με το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο μιας χώρας και κατά πόσο αυτό επιταχύνει ή όχι την ανάγκη δημιουργίας δομών για να εκπαιδευτούν οι νέοι καθώς και με την έλλειψη συγκεκριμένων και εστιασμένων προγραμμάτων αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται και διανέμεται στις διάφορες πανεπιστημιακές σχολές. Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι η εμπειρία και η τριβή στο πεδίο είναι αυτά που θα κάνουν τη διαφορά και θα συνδράμουν ουσιαστικά στο μέλλον στην δομημένη εξακρίβωση του τι εστί youth work.

Ερωτήματα όμως τέθηκαν και για το κατά πόσο οι youth workers είναι έτοιμοι για όλα όσα μέλλουν γενέσθαι. Ειδικότερα μάλιστα η Boyka Boneva, συνιδρυτρια της Inter Alia, έθεσε το καίριο ερώτημα αν οι ίδιοι οι youth workers είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν όλα όσα θα συνεπάγεται η αναγνώριση του επαγγέλματος, που φαίνεται να αποτελεί και τον αδύναμο κρίκο του youth work στην Ελλάδα. Η απάντηση εδώ ξεδιπλώθηκε μέσα από τη συζήτηση δύο βασικών ζητημάτων: α. την ανάγκη εκπαίδευσης-κατάρτισης ( όταν δημιουργηθεί το επάγγελμα) και β. την ανάγκη δικτύωσης.

Όσον αφορά στην κατάρτιση και εκπαίδευση, έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι χρειάζεται ίδια εμπειρία μέσα από προσωπική συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντικά ή δραστηριότητες εκπαιδευτικές και ανάκτησης δεξιοτήτων, οι οποίες σταδιακά με επιμονή και υπομονή θα εξελιχθούν. Ειδικότερα μάλιστα ο Παναγιώτης Μαμουζάκης, εκπρόσωπος του οργανισμού Solidarity Mission, εξήγησε μέσα από την εμπειρία του στην Ολλανδία ότι εκεί αυτό που είναι πρωταρχικής σημασίας είναι ο αντίκτυπος που υπάρχει μέσα από τα προγράμματα και τις youth work δραστηριότητες. Οι πιστοποιήσεις δεν αποτελούν προτεραιότητα στην Ολλανδία, αντιθέτως όμως σφυγμομετρούν τη συμμετοχή των νέων και η μονάδα μέτρησης για την επιτυχία ενός συμβούλου νέων (youth worker) είναι η συνέχιση της συμμετοχής των νέων στα εν λόγω προγράμματα.

«πέρα από την αναγνώριση που έχει πάρει το κάθετο κομμάτι του χρόνου και της εμπειρίας και της κατάκτησης αυτής, υπάρχει ένα οριζόντιο να ξέρουμε ποιοι και ποιες είμαστε μεταξύ μας».

Αναφορικά με το θέμα της στρατηγικής των οργανισμών νεολαίας και τον ρόλο των youth workers μέσα σε αυτούς η συζήτηση και οι διάφορες τοποθετήσεις κινήθηκαν γύρω από το γεγονός ότι αν και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετική στόχευση του κάθε οργανισμού, σίγουρα ο κοινός παρονομαστής είναι η διαχείριση του ρόλου αυτού με ωριμότητα και υπευθυνότητα, καθώς το youth work διαμορφώνει κοινωνικές και πολιτειακές απόψεις και μπορεί εύκολα να καταστεί επικίνδυνο αν δε συνδυαστεί ορθά η εμπειρία με την θεωρία και την επιστημονικότητα.

Ο Σύμβουλος Νέων (youth worker) έχει πολλή προσωπική συμμετοχή, ενώ σημαντική παράμετρο αποτελεί και το κομμάτι της ενεργού συμμετοχής, οπότε ο αυτοσχεδιασμός είναι θεμιτός εάν βασίζεται στη γνώση και την θεωρία και είναι αυτός που θα ανατροφοδοτήσει στη συνέχεια τη θεωρία, η οποία θα αναπτυχθεί και θα οδηγήσει εκ νέου στον αυτοσχεδιασμό και την έναρξη του αέναου αυτού κύκλου με σκοπό πάντα να κατανοηθούν και να προωθηθούν οι ανάγκες των νέων οι οποίες είναι δυναμικές στο χρόνο.

είναι η βελτίωση τηςζωήςτων νέων μέσα από διάφορα κανάλια (είτε με τη συμμετοχή σταευρωπαϊκάπρογράμματα, είτε με τις τοπικές δράσεις) ώστε οι νέοι να βγουν πιο δυνατοί, και με περισσότερες δεξιότητες. Κλείνοντας, το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων εξήγησε ότι η στόχευση του είναι να συνδυαστεί η τυπική εκπαιδευτική διαδικασία με την μη τυπική ώστε οι νέοι να συμμετέχουνενεργά, να σκέφτονται πολιτικά, να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.

Τέλος μιλώντας για το όραμα και το μέλλον του youth work οι ομιλητές εξέφρασαν ποικίλες θέσεις, εστιάζοντας σε διαφορετικές εκφάνσεις του youth work. Κάποια από αυτά παρουσιάστηκαν και ως προκλήσεις για το μέλλον. Οι θεματικές που ξεχώρισαν εστίασαν κυρίως στα εξής:

αναγνώρισης της δουλειάς και της εμπειρίας των ενεργών συμβούλων νέων, έτσι ώστε η υπάρχουσα γνώση και εμπειρία να μετουσιωθεί σε βάση για τους επόμενους.

– Συνδυασμός της υπάρχουσας και εξελισσόμενης εμπειρίας με ένα επιστημονικό υπόβαθρο που θα εξελίξει το youth work σε κάτι ακόμα πιο επαγγελματικό.

– Ευθύνη και δικαίωμα η δουλειά αυτή να μπολιάσει και το ακαδημαϊκό κόσμο με νέες μεθοδολογίες.

– Προσαρμογή των Συμβούλων Νέων στις εκάστοτε ανάγκες των νέων.

– Ανάδειξη του έργου μη κομματικών φοιτητικών και εθελοντικών ομάδων μέσα στα πανεπιστήμια (π.χ. δίκτυο φοιτητών Erasmus, AIESEC) και ταυτόχρονα ανάδειξη των οργανώσεων νέων ώστε και οι ίδιοι οι νέοι να γίνουν πιο ενεργοί φοιτητές και πολίτες.

– Ζύμωση και δημιουργικός διαγενεακός διάλογος

– Σύζευξη τεχνικών και πρακτικών ζητημάτων μεταξύ των οργανώσεων νέων και των οργανισμών νεολαίας

– Αναγνώριση του επαγγέλματος και υποστήριξη

».

ΕΔΩ


Youth Work Fair 2018 Photo Album and Organisations’ Presentations

2018-05-18

Ακολουθεί το φωτογραφικό άλμπουμ του Youth Work Fair 2018:

Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner

Μπορείτε επίσης να δείτε και να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις των οργανισμών ΕΔΩ