ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 46 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Αυτή η σελίδα δεν είναι μεταφρασμένη προς το παρόν.

Η Inter Alia είναι ανάμεσα στις 46 οργανώσεις που συνυπογράφουν επιστολή προς την κυβέρνηση, ζητώντας την κατάθεση Σχεδίου Νόμου που θα εξειδικεύει τη συνταγματική πρόβλεψη για τη Νομοθετική Πρωτοβουλία Πολιτών.

Το 2019, στο αναθεωρημένο Σύνταγμα, εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα διάταξη που δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να καταθέτουν προτάσεις νόμου στη Βουλή (άρθρο 73, παρ. 6).

Για να δοθεί αυτή η δυνατότητα στους πολίτες όμως απαιτείται εφαρμοστικός νόμος και τρία χρόνια τώρα δεν φαίνεται η ελληνική κυβέρνηση να έχει την νομοθετική πρόθεση να συντάξει και να ψηφίσει το Σχέδιο Νόμου.

Το θετικό είναι ότι η σχετική διάταξη είχε υπερψηφιστεί από το σύνολο σχεδόν της Βουλής. Συγκριτικά βέβαια, με τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της ΕΕ, οι περιορισμοί της είναι πολλοί περισσότεροι. Ορίζει ελάχιστο αριθμό 500.000 υπογραφών ενώ για παράδειγμα στην Ιταλία απαιτούνται 50.000 υπογραφές. Η δε Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών προβλέπει ότι με τη συγκέντρωση 1.000.000 υπογραφών από τουλάχιστον 7 κράτη μέλη της Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την υποχρέωση να επενεξετάσει και να συζητήσει εκ νέου τους εν λόγω νόμους ή κανονισμούς. Εξάλλου, η διάταξη περιορίζει το αντικείμενο και επιτρέπει έως δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες ανά κοινοβουλευτική περίοδο.

Σε κάθε περίπτωση μια τέτοια διάταξη στο ελληνικό Σύνταγμα αποτελεί πολιτική καινοτομία και μια σημαντική δημοκρατική κατάκτηση.

Με την παρούσα επιστολή, 46 Οργανώσεις της ΚτΠ ζητάμε από την κυβέρνηση να μας ενημερώσει για το πότε θα προχωρήσει στην σύνταξη και πρόταση του εν λόγω σχεδίου νόμου καθώς και αν θα συμπεριλάβει στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία τα μέλη της ΚτΠ.

H Inter Alia είναι οργανισμός-πρέσβης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών στην Ελλάδα.

Συνυπογράφουν οι:

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή:

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Για να το δείτε αποδεχτείτε τη χρήση cookies στο banner.
VW_Epistoli_Sxedio_Nomou_Nomothetiki_Protovouli_PolitonDownload

******

Inter Alia is among 46 civil society organisations that co-signed a letter to the Greek government asking to take immediate steps to legislate the constitutional provision about Citizens’ Legislative Initiative.

In 2019, in the revised Constitution, a provision enabling citizens to submit legislative proposals to the Parliament (Article 73, par. 6), was introduced for the first time in Greece. To institutionalise this right for citizens, however, an implementing law is required. In the past three years, the Greek government seems to lack the political will to draw up and vote on the Draft Law.

The relevant provision was almost unanimously voted by the Parliament. However, in comparison to the rest EU member states limitations are severe. The current context sets a minimum threshold of 500,000 signatures – while, for example, in Italy the limit is set at 50,000; similarly, the European Citizens’ Initiative foresees that by collecting 1,000,000 signatures from minimum 7 EU member states citizens can push the EC to reassess existing laws or regulations. Besides, the provision limits the range and scope of citizens’ intervention as it allows up to two legislative initiatives per parliamentary term.

In any case, such a provision in the Greek Constitution is a political innovation and an important democratic conquest.

With this letter, 46 CSOs ask the government to inform us when it will proceed with the drafting and the proposing of the law, as well as whether they will include the CSOs in the law-making process.

Inter Alia is an ambassador of the European Citizens’ Initiative in Greece.