Η Αντιγόνη στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος

Η κλασική τραγωδία του Σοφοκλή, ένα διαχρονικό σύμβολο αντίστασης ενάντια στον απολυταρχισμό και μια ωδή στην ισότητα και την ισονομία, θα παρουσιαστεί στο πάρκο της ακαδημίας Πλάτωνος.
Η ομάδα της Inter Alia, σε συνεργασία με εταίρους από 9 Ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζουν μία πολύγλωσση εκδοχή της σύγκρουσης της Αντιγόνης και του Κρέοντα όπως έχει συλληφθεί από τους Παλερμιτάνους καλλιτέχνες Valerio Strati (σκηνοθέτης) και Carlomauro Maggiore (χορογράφος).

Η υπαίθρια παράσταση θα δοθεί από νεαρούς ερασιτέχνες ηθοποιούς το Σάββατο, 16 Απριλίου 2022, στις 18.30.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και θα ολοκληρωθεί με κεράσματα και ποτά στο πάρκο.

ANTYGONE at Plato’s academy park
The classic tragedy of Sophocles, a diachronic symbol of resilience against authoritarianism and an ode to equality and isonomy, presented at the park of Plato’s Academy.

The team of Inter Alia, along with its partners from 9 European countries, feature a multilingual version of the confrontation of Antigone and Creon as conceived by the Palermitan artists Valerio Strati (director) and Carlomauro Maggiore (choreographer).

This open-air performance will be given by young amateur actors and will take place on Saturday, April 16th at 18.30.

The performance is open to the public and will be followed by snacks and drinks at the park!

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.”