ΔΥΟ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στην INTER ALIA

artichoke logo

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έχει παρέλθει

Η αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία Inter Alia αναζητά 2 άτομα που θα στελεχώσουν την ομάδα επικοινωνίας για το διάστημα από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2019. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα κληθούν επίσης να υποστηρίξουν την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού (διαχείριση προγραμμάτων και έρευνας).

Η Inter Alia είναι οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του πολιτισμού και στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, στην ενδυνάμωση των νέων, τη διαπολιτισμικότητα και την αντιμετώπιση των στερεοτύπων.

O υποψήφιος καλείται, λειτουργώντας μέσα στα πλαίσια μιας μικρής ομάδας, να συμβάλλει στην επικοινωνία των δράσεων, της φιλοσοφίας και των στοχεύσεων του οργανισμού χρησιμοποιώντας όλα τα συμβατικά και ψηφιακά μέσα (δελτία τύπου, άμεση και τηλεφωνική επικοινωνία, ενημερωτικά δελτία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προωθητικό και διαφημιστικό υλικό).

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ο υποψήφιος θα λάβει θεωρητική γνώση και πρακτική κατάρτιση σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής, τη διαχείριση προγραμμάτων, τη χάραξη πολιτικής και την κοινωνική συμμετοχή. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό και ευχάριστο πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον.

H αποζημίωση των επιλεγμένων υποψηφίων ανέρχεται στο ποσό των € 250.00 μηνιαίως για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Επιπλέον προσφέρεται μηνιαία κάρτα μετακινήσεων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η θέση εκπαίδευσης παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας με την οργάνωση έπειτα από επαναδιαπραγμάτευση και εκ νέου ορισμό της επαγγελματικής σχέσης.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

Εκπαίδευση– Απαραιτήτως πτυχίο πανεπιστημίου ή ανώτερο τίτλο σπουδών από τμήμα επικοινωνίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, δημοσιογραφίας ή ψηφιακών μέσων.- Αποδεδειγμένη εμπειρία επικοινωνίας στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών ή της νεολαίας θεωρείται πλεονέκτημα.

Απαραίτητες Δεξιότητες– Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)- Ενδιαφέρον και ευαισθησία σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς πραγματικότητας.- Γνώση διαχείρισης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Επιθυμητές Δεξιότητες και Επιπλέον Προσόντα– Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών- Εμπειρία στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών και της διοργάνωσης κοινωνικών, πολιτιστικών ή/και εκπαιδευτικών δράσεων.

Υποβολή Αιτήσεων και Πληροφορίες

Παρακαλούμε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα και σύντομη περιγραφή των λόγων για τους οποίους επιθυμείτε να λάβετε μέρος στη συγκεκριμένη εκπαίδευση ηλεκτρονικά και έως τις 1 Μαρτίου 2019 στον Νίκο Πασαμήτρο στη διεύθυνση info@interaliaproject.com. Στο θέμα του email πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος Θέση Εκπαίδευσης και το ονοματεπώνυμό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις καλέστε στο 2155 45 11 74 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.