ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ στην INTER ALIA

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έχει παρέλθει Η αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία INTER ALIA αναζητά 2 άτομα έως 30 ετών που θα στελεχώσουν την ομάδα υλοποίησης του σχεδίου “Outcast Europe” μεταξύ Νοεμβρίου 2017 – Ιουλίου 2018. Επιπλέον θαυποστηρίξουν την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού (υποστήριξη στη διαχείριση προγραμμάτων, επικοινωνία, υποστήριξη έρευνας). Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο υποψήφιος θα…

Read more →

8th Edition BBB Short Film Festival, Brussels

Balkan Shorts go to Brussels for the 8thEdition of BBB Short Film Festival titled: ENTER/EXIT. This year Balkans Beyond Borders (ΒΒΒ), alongside with Inter Alia, bring films from the new generation of Balkan film-makers and Balkan spirit in the heart of Europe, Brussels! Short films from all Balkan countries and beyond will be presented at “Art Base” for three…

Read more →

Antygone on Tour: Acquiring New Tools for Youngsters against Social Exclusion and Extremism

Youth Exchange, Athens 20 – 29 March 2017 By Sara Anna Iannone For the third time the “Antygone on Tour” project has managed to bring together 52 bright youngsters from 10 different countries (Portugal, France, Belgium, Spain, Greece, Italy, Hungary, Romania, Slovakia and Austria). The idea behind the project is to make use of the Antigone tragedy by Sophocles…

Read more →

A.N.T.Y.G.O.N.E. – Acquiring New Tools for Youth to Get Out Neet and Exclusion

How can you squeeze 12 countries and 65 participants with different languages, cultures and habits, dozens of actions, non-formal education, debates and discussions, along with the cultural and not only exploration of a town, the entertainment, the combination of opinions and attitudes, the production of material and a theatrical performance of an extract from Antigone, the Sophocles’ ancient tragedy…

Read more →

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close